Polityka prywatności sklepu internetowego pdmedia.pl

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego pdmedia.pl oraz wykorzystywania w sklepie plików cookies.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Pakuła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Pakuła z siedzibą: ul. Wapienna 2, 42-520, Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9542564761, REGON: 240245276, BDO: 000431961.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail biuro@pakuladruk.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Obsługa konta klienta

Dane przetwarzane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, firma, NIP.

Cel przetwarzania danych:

 • realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta klienta w sklepie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z umową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych: przez czas funkcjonowania konta klienta, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta klienta.

Obsługa zamówień

Dane przetwarzane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, firma, NIP.

Cel przetwarzania danych:

 • realizacja umowy sprzedaży zawieranej poprzez złożenie zamówienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z umową (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych: przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Mamy również obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.

Obsługa reklamacji

Dane przetwarzane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Cel przetwarzania danych:

 • rozpatrzenie reklamacji związanej z zawartą umową, z tytułu rękojmi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • archiwizacja na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych: przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji.

Obsługa oświadczeń o odstąpieniu od umowy

Dane przetwarzane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

Cel przetwarzania danych:

 • przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • archiwizacja na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych: przez czas niezbędny do realizacji procedury odstąpienia od umowy. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odstąpienia od umowy.

Obsługa korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej

Dane przetwarzane: imię i nazwisko, adres e-mail.

Cel przetwarzania danych:

 • obsługa Twoich zapytań (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • archiwizacja korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych: nie dłużej niż przez rok od pozyskania danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.

Obsługa newslettera

Dane przetwarzane: adres e-mail.

Cel przetwarzania danych:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi newslettera, na warunkach określonych w regulaminie sklepu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • marketing własnych usług i produktów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych: przez czas subskrypcji newslettera lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej na Twój adres e-mail, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania subskrypcji newslettera.

Analiza i statystyka

Dane przetwarzane: anonimowe dane o Twoim korzystaniu ze strony internetowej sklepu.

Cel przetwarzania danych:

 • tworzenie i analizowanie statystyk związanych z Twoją aktywnością na stronie internetowej sklepu w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Okres przechowywania danych: do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich anonimowych danych, wyłączając pliki cookies Google Analytics z poziomu ustawień przeglądarki internetowej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty związane z nami umową powierzenia przetwarzania danych osobowych a także uprawnione do tego organy państwowe.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług hostingowych, banki i operatorzy płatności, podmioty obsługujące przesyłki, dostawcy systemów do fakturowania, dostawcy usług księgowych i prawnych, urzędy skarbowe.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

W ramach korzystania przez nas z narzędzi analitycznych Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych.

Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską.

Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia w związku z RODO

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • do usunięcia danych ( jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu realizacji uprawnień wskazanych powyżej skontaktuj się z nami drogą elektroniczną pod adresem biuro@pakuladruk.pl.

Pliki cookies

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie internetowej sklepu wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę na wykorzystanie plików cookies, wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Uzyskanie Twojej zgody nie jest wymagane w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do działania podstawowych funkcji, takich jak zabezpieczenia i prawidłowe wyświetlanie strony internetowej sklepu.

Niezależnie od stosowanego przez nas mechanizmu zarządzania plikami cookies z poziomu strony internetowej sklepu, możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Używane przez nas pliki cookies możemy podzielić, stosując kryterium trwałości, na dwa typy:

 • cookies sesyjne – usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu,
 • cookies trwałe – zachowywane są na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę; pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu:

 • utrzymania Twojej sesji po zalogowaniu do sklepu – dzięki temu nie musisz na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła;
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie itp.;
 • przechowywania informacji o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

Wykorzystujemy pliki cookies podmiotów trzecich w celu:

 • zbierania anonimowych danych o Twoim korzystaniu ze strony internetowej sklepu na potrzeby tworzenia statystyk wykorzystywanych do jej optymalizacji, za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.